Komunikacja i zrozumienie 

Spotkanie

Konsultacja odbywa się w domu Klienta. Istotnym elementem takiego spotkania jest uczestnictwo w nim wszystkich domowników. Wizyta jest poprzedzona wypełnieniem przez opiekunów kwestionariusza. Na jego podstawie mogę wstępnie ocenić skalę problemowego zachowania oraz jak najlepiej wykorzystać czas podczas naszego spotkania.

Konsultacja to możliwość przeprowadzenia rzetelnej rozmowy z opiekunami oraz sposobność obserwacji zwierzęcia w jego „naturalnym” środowisku. Poznając otoczenie i codzienne rutyny psa / kota jestem w stanie lepiej zrozumieć jego zachowanie. Zebrane informacje są kluczowe dla ustalenia spersonalizowanego planu terapii.

Kilka dni po konsultacji przesyłam na maila podsumowanie spotkania oraz zalecenia do pracy z psem / kotem.